நேர்காணல்

  1. எனது ஓவியங்கள் மரபு சார்ந்தவை அல்ல மனிதம் சார்ந்தவை_ஓவியர் ஜெ கே
  2. பொறுப்புகள் அதிகம் கொண்டவன் கலைஞன்_ஓவியர் சிறிபி ஓவியர் அன்பழகன்
  3. சிற்பி சி தட்சிணாமூர்த்தி
  4. தளம் கலைஇலக்கிய இதழின் நான்கு ஆண்டு செயல்பாடுகள்_ அதவங்ககோடு   அனீஷ் குமார்
  5. மனநல மருத்துவர் ருத்ரன் உரையாடல்
%d bloggers like this: