தொடர்புக்கு

 

பாரவி (ஆசிரியர்)

தளம், 20/66, MES ரோடு, முதல் தெரு, கிழக்கு தாம்பரம்,

சென்னை -600059.

தொ. பே. 044 2239 3420,  94452 81820,

 (வாட்ஸ் அப் ) 63796 20528,

மின் அஞ்சல் – thalam. Base@gmail. com

%d bloggers like this: